• ONKOLOJİHİZMET BİRİMİMİZ HİZMETE AÇILMIŞTIR.
 • İFTAR YEMEĞİ
 • MAYIS AYI EV ZİYARETLERİMİZ
 • ORGAN BAĞIŞI ETKİNLİKLERİMİZ
 • ÖDÜLLENDİRME - TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİMİ
 • ANNELER GÜNÜ VE HEMŞİRELER HAFTASI
 • EBELER HAFTASI KUTLAMASI VE ÖDÜLLENDİRME
 • HASTA VE TABURCU ZİYARETLERİMİZ
 • Teşekkür BelgesiMart Ayı'nın En İyi Çalışanları
 • KİTLE ALIMI
 • Yenilenen Acil Servisimiz Yerel Basında
 • Çocuklarımız İçin Sağlık Taraması
 • Hastanemize Ziyaret
 • Şubat Ayı Hasta ve Taburcu Ziyaretlerimiz
 • Uygulamalı CPR ve Entübasyon Eğitimi
 • Hasta ve Taburcu ZiyaretlerimizAralık Ayı Hasta ve Taburcu Ziyaretlerimiz
 • YATAN HASTALARIMIZI ZİYARETHASTANE YÖNETİMİMİZDEN SERVİSLERDE YATAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ ZİYARET
 • YENİLEME VE DEKORASYON ÇALIŞMALARIMIZACİL SERVİSİMİZ YENİLENEREK HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNULDU.
 • ACİL SERVİS TADİLAT
Çalışmalar Son Sürat Devam Ediyor.
 • Tomografi CihazıAcil Servisimizde Kullanılması için 2. Tomografi Cihazımızı Hastalarımızın Hizmetine Sunduk.
 • DiyalizDiyaliz Unitemizde Gerçekleştirdiğimiz Etkinlik.
 • Tesekkur OrganizasyonuBaşarılı Çalışanlarımıza Teşekkür Belgesi Verildi.
 • Hastanemiz Ağaçlandırma Etkinliği
 • Evsel Atık ve Tıbbi Atık Deposu Yapımı
Hastanemiz Ana Hizmet Binasına Tıbbi Atık ve Evsel Deposu konumlandırılmıştır.
 • TADİLATACİL SERVİSİMİZ YENİDEN DÜZENLENİYOR.
 • Evde Sağlık Hizmetleri
 • Beyin Tümörü AmeliyatıHastanemizde Beyin Tümörü Ameliyatı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleşmiştir.
 • Ağrı'da Bir İlki Gerçekleştirdik
 • Yangın ve Deprem TatbikatıTatbikat Başarılı Bir Şekilde Gerçekleşmiştir.
 • Ağrı'da Bir İlkHastanemizde ilk defa kapalı böbrek kanseri ve üst üreter tasi ameliyatları gerçekleştirildi.
 • Yeni Yoğun Bakım Ünitemiz
jquery slider by WOWSlider.com v5.4

AĞRI DEVLET HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİMİZ  

 

 

 • EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?
 • Zehirli Kene Isırması
EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?1 Zehirli Kene Isırması2 3 4 5 6 7 8
bootstrap carousel by WOWSlider.com v5.4

Ek Binalarımız

Kadın Doğum ve Çocuk
Binası


GÖZ; FTR, CİLDİYE,  DAHİLİYE,  NEFROLOJİ ve TRANSPLANTASYON